12-10-2020. Minister Ollongren reageert vandaag op de aangenomen motie Koerhuis van 22 september, die de prijs van het energielabel laag wil houden per 1 januari 2021. Het vasthouden aan het huidige vereenvoudigd energielabel is in strijd met de EPBD richtlijn, omdat het VEL niet is uitgedrukt in kWh/m2 en de bepalingsmethode niet is beschreven volgens de normen, zo meldt minister Ollongren in de brief. Bovendien zou het voor de sector, die zich op de wijzigingen van BENG en de nieuwe energielabelsystematiek aan het voorbereiden is, veel problemen opleveren. Lees de gehele brief hier.

Brief Minister: Geen uitstel nieuw energielabel.